Grupp 1. kl. 14.00 unghästgrupp

Frida Andersén
Kristin Vörös
Jeanette Andersson

Grupp2 kl. 15.00 Nivå 120 och uppåt

Frida Andersén,
Cassandra Heiskanen
Anna Sundbladh
Isabelle Stolth

Grupp 3 kl. kl. 16.00

Frida Andersén
Linnea Schäfer
Leif Segorp
Jenny Björn

Grupp 4 kl. 17.15

Moa Råsmark
Lisa Westrin
Jenny Hanås

Välkomna!!!