Grupp 1. 11.00

Wilma S
Sofia R

Grupp 1 kl. 12.00

Tora Ä
Linnea Ö
Maya

Grupp 2. kl. 13.00

Tora Ä
Bella T
Tilde 
Elin T

Välkomna!